Polityka Prywatności

Szanowni Państwo, 

25 maja 2018 r. weszło  w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). 

W związku z powyższym, w wykonaniu wynikającego z RODO obowiązku informacyjnego, informujemy osoby, których dane osobowe są przetwarzane o przetwarzaniu tych danych przez NMILKA Jerzy Milka oraz zasadach, na jakich przetwarzanie będzie się odbywało. 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NMILKA Jerzy Milka, adres Bogucin Mały 87, 32-300 Olkusz, adres e-mail biuro@nmilka.com
  2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda.
  3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przesyłania naszych informacji handlowych i marketingowych. 
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez osoby zatrudnione w NMILKA Jerzy Milka i nie będziemy udostępniać Pani/Pana danych osobowych podmiotom trzecim.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane są w naszej siedzibie NMILKA Jerzy Milka, adres Bogucin Mały 87, 32-300 Olkusz w formie papierowej i elektronicznej.
  6. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  7. W każdej chwili  przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz bez ich podania przesyłanie informacji handlowych i marketingowych będzie niemożliwe.
  9. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; zgoda może być cofnięta w każdym czasie poprzez wysłanie emaila na adres biuro@nmilka.com o treści „ Oświadczam, że od dnia ………………… cofam udzieloną NMILKA Jerzy Milka zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych”.
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizowania celu, nie dłużej jednak niż przez  10 lat.